Introductie in stationaire Fire & Gas detectiemiddelen

Niet alleen voor engineering en inkoop maar zeker ook voor onderhoudstechnici is het belangrijk om kennis te hebben van (de gedragingen van) gassen en dampen en de voor- en nadelen, mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende detectiemethoden. De opleiding ‘Introductie in stationaire Fire & Gas detectiemiddelen’ biedt uw medewerkers een solide basis. Neem voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

 

De Dräger Academy is tevens in staat verdiepende opleidingen te verzorgen m.b.t. stationaire fire & gas detectiemiddelen, bijvoorbeeld op het gebied van 1e lijns onderhoud. Ook hiervoor geldt; neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op!

 

Doelstelling

De deelnemer heeft na het volgen van deze opleiding algemene kennis omtrent de gedraging van gassen, dampen, vuur, rook en de werking van bijbehorende detectiemiddelen. Hiernaast is hij/zij in staat om op basis van deze algemene kennis een selectie te maken m.b.t. welke detectiemiddelen noodzakelijk en toepasbaar zijn. Eveneens is de deelnemer op de hoogte van algemene normen en regelgevingen in relatie tot de toepassing van deze detectieapparatuur.

Doelgroep

Personen belast met verkoop, inkoop, engineering, installatie en onderhoud van stationaire fire & gas detectiemiddelen.

Opleidingsinhoud

Theorie:

  • internationale regelgeving en normeringen in relatie tot detectiemiddelen
  • algemene fysische eigenschappen van gassen, dampen, rook, vuur en hitte
  • algemene werking en basisprincipes van explosiegevaar-, toxiciteit- en zuurstofdetectie
  • algemene werking en basisprincipes van vlam-, rook- en hittedetectie

Praktijk:

  • praktijkproeven met behulp van schaalmodellen
  • praktijkproeven met behulp van diverse detectie middelen

De opleiding wordt gegeven in het Engels en/of in het Nederlands. De lesmaterialen zijn Engelstalig.

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

9:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is tevens training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimaal MBO niveau 4

Aantal deelnemers

Minimum 2 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Deelnemers aan deze opleiding ontvangen een bewijs van deelname.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€