Masterclass Veilig Vluchten

Veilig kunnen vluchten bij brand is letterlijk van levensbelang, maar hoe weet je dat bij een brand ook daadwerkelijk veilig gevlucht kan worden? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet bekend zijn hoeveel tijd beschikbaar en hoeveel tijd benodigd is om veilig te kunnen vluchten. Daarvoor dienen eerst andere vragen te worden gesteld, zoals: van welke branden moet worden uitgegaan? Zijn de aanwezigen zelfredzaam? En zo niet, hoe is de BHV georganiseerd?

 

Als de beschikbare tijd kleiner is dan de benodigde tijd dient de ene tijd vergroot en/of de andere tijd verkleind te worden. Vraagstelling is dan: hoe doe je dat? Mogelijke oplossingen zijn het toepassen van een (woning)sprinkler en/of snellere opkomsttijden van de BHV. Vervolgens moet doorgerekend worden of het resultaat nu wel voldoende is, totdat uiteindelijk een brandveiligheidsconcept ontstaat waarbij veilig gevlucht kan worden.

 

Tijdens de Masterclass Veilig Vluchten wordt u in één dag door het gehele proces meegenomen hoe een onderbouwd brandveiligheidsconcept tot stand kan worden gebracht.

Doelstelling

Het bekend raken met het proces om een brandveiligheidsconcept Veilig Vluchten te definiëren.

Een brandveiligheidsconcept bestaat uit:
• Doelstelling(en) (bijvoorbeeld het maximaal aantal slachtoffers)
• Brandscenario’s (gebouw- , cliënt- en brandgegevens)
• Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische inrichting
• Onderbouwing dat de BIO-mix aan de gestelde doelstelling voldoet bij de gedefinieerde brandscenario’s

Doelgroep

Alle direct en indirect betrokkenen bij de brandveiligheid (vooral BHV’ers, specialisten en managers vastgoed of facilitaire diensten).

Opleidingsinhoud

Tijdens deze masterclass worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Doelstelling
• Brandscenario’s
• Beschikbare tijd
• Benodigde tijd
• Analyse beschikbare en benodigde tijden (incl. gevoeligheidsanalyse)
• Doorrekenen van brandscenario’s (met behulp van tool VluchtWijzer)
• Formaliseren en instandhouden

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

08:30 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer
In overleg is het tevens mogelijk de opleiding op uw eigen locatie te verzorgen.

Toelatingseisen

Geen. Enige kennis en affiniteit met brand, BHV en ontruiming is een pre.

Aantal deelnemers

Minimum 8 deelnemer(s)
Maximum 16 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze masterclass ontvangen een bewijs van deelname.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 635,00 excl. BTW

Examenkosten

€