Onafhankelijke adembescherming voor de BHV (BHV+)

BHV-ers welke optreden als gidsfunctionaris ten behoeve van de hulpdiensten of bij incidenten met gevaarlijke stoffen dienen adequaat getraind te zijn in het gebruik van onafhankelijke adembescherming. Daarnaast dienen zij getraind te zijn in de inzetprocedures die gelden bij specifieke incident scenario’s. De opleiding ‘Onafhankelijke adembescherming voor de BHV’ (ook wel BHV+ genoemd) wordt altijd op maat aangeboden en aangepast aan uw bedrijfsspecifieke omstandigheden en risico scenario’s, zodat de BHV-functionarissen veilig en verantwoord kunnen optreden.

 

Wilt u weten hoe onze BHV+ opleiding ervaren wordt? Raadpleeg dan dit artikel uit de Dräger Nieuws Nederland.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze opleiding op een veilige en verantwoorde wijze een onafhankelijk ademluchttoestel gebruiken, controleren op functionaliteit en kent de mogelijkheden en beperkingen tijdens het gebruik als BHV+ functionaris.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor BHV functionarissen die werkzaam zijn in omgevingen waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht noodzakelijk is of kan zijn tijdens een incident.

Opleidingsinhoud

Theorie:
• Gasgevaren
• Wet- en regelgeving
• Ademfysiologie
• Werkduurberekening
• Indeling en verschillende soorten adembescherming
• Eisen aan adembescherming
• Inzetlimieten aan adembescherming
• Werking en gebruik ademluchttoestellen
• Optreden bij brand / incidenten met gevaarlijke stoffen
• Optreden als gidsfunctionaris t.b.v. de hulpdiensten
• Situaties waarin de BHV+ functionaris de inzet moet staken

Praktijk:
• Inzet gereedmaken ademluchttoestel
• Omhangen ademluchttoestel en gebruik andere PBM’s
• Uitvoeren veiligheidschecks
• Training gebruik ademluchttoestel
• Optreden als gidsfunctionaris*
• Optreden bij vrijkomen gevaarlijke stoffen*
• Communicatie met ploegleider en team*
• Redden van slachtoffers (gebruik van brandcard/sked etc.)*
• Gebruik warmtebeeldcamera/gidslijn*
• Afleggen ademluchttoestel

De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen.

*De inhoud van deze opleiding wordt geheel afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingsduur

2 dagen, inclusief examen op de 2e opleidingsdag.

Lestijden

9:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Hoogvliet
In overleg is tevens training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar.
De deelnemer is reeds in bezit van een geldig BHV-diploma.
De deelnemer is in bezit van een geldige medische verklaring van geschiktheid voor het dragen van onafhankelijke adembescherming.
De deelnemer dient gladgeschoren te zijn (geen baard- of stoppelgroei) en mag geen belemmerende sieraden dragen.

Aantal deelnemers

Minimum 4 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Afhankelijk van de aard en de frequentie van de risico’s moeten diverse ademlucht oefenmomenten per jaar binnen het bedrijf/de instelling worden georganiseerd op basis van realistische scenario’s. De Dräger Academy kan deze desgewenst voor u verzorgen.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€