Onderhoud Parat vluchtmaskers

Onderhoud aan Parat vluchtmaskers waarborgt de veiligheid van de gebruiker tijdens vluchtsituaties en verlengd bovendien de levensduur van het vluchtmasker zelf. Naast het uitvoeren van onderhoud en reparaties leren de deelnemers aan deze opleiding het Parat vluchtmasker juist te gebruiken en krijgt men tevens inzicht in de beperkingen met betrekking tot het gebruik van vluchtmaskers.

Doelstelling

Personen die belast zijn met verrichten van onderhoud aan vluchtmaskers uit de Dräger Parat series moeten voldoen aan wettelijke eisen en normeringen en de instructies van de fabrikant, waardoor de veiligheid van de gebruiker wordt gewaarborgd en de levensduur van de vluchtmaskers wordt verlengd.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die belast zijn met het periodiek onderhoud en reparatie van vluchtmaskers uit de Dräger Parat serie.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • wet- en regelgeving en normeringen
 • ademfysiologie
 • werking en eigenschappen Parat 3100/3200 serie
 • gebruik Parat 3100/3200 serie
 • werking en eigenschappen Parat 4700/5500/7500 serie
 • gebruik Parat 4700/5500/7500 serie
 • beperkingen van vluchtmaskers
 • periodiek onderhoud
 • reparaties
 • verpakkingsmethodiek

Praktijk:

 • visuele controles
 • verwisselen filter
 • inpakken
 • verzegelen
 • gebruikersinstructie

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

LBO of VMBO, technische richting

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 10 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen, bij gebleken geschiktheid, een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Herhaling

Na het vervallen van de geldigheidsduur van het certificaat dient opnieuw aan de basisopleiding te worden deelgenomen. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd om opnieuw aan de basisopleiding deel te nemen.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 350,00 excl. BTW

Examenkosten

€