Gasdetectietechnologieën en meetstrategie t.b.v. AGS-en en Meetplanleiders van Brandweer of overheidsorganisaties

Adviseurs gevaarlijke stoffen (AGS-en) en meetplanleiders dienen tijdens IBGS-situaties snelle en betrouwbare meetwaarden te verkrijgen. Met de opleiding “Gasdetectietechnologieën en meetstrategie” wordt diepgaande kennis praktisch toepasbaar gemaakt.

Doelstelling

De deelnemer is na het volgen van deze opleiding op de hoogte van werking, mogelijkheden en beperkingen van sensortechnologieën en meetbuisjes en kan deze toepassen in de praktijk. Daarnaast kan de deelnemer volgens een gestandaardiseerd meetprotocol t.b.v. IBGS-situaties zelfstandig metingen uitvoeren en deze gegevens interpreteren, waar mogelijk confirmeren en (voorlopige) conclusies trekken.

Doelgroep

Adviseurs gevaarlijke stoffen en meetplanleiders welke werkzaam zijn bij Brandweer en overheidsorganisaties die optreden bij IBGS-situaties.

Opleidingsinhoud

Theorie:
– Deep dive in werking, mogelijkheden en beperkingen van sensortechnologieën en meetbuisjes.
– Deep dive in explosiegevaarsmetingen, o.a. werkingsprincipe katalysatormateriaal, thermische geleiding, gevoeligheidsinstellingen, vergiftigingen en veel gemaakte meetfouten.
– Meetstrategie brandweer:
• Rookgassen
• Bekende gevaarlijke stoffen
• Onbekende gevaarlijke stoffen
– Het meten van vluchtige bestandsdelen in vloeistoffen m.b.v. de Liquid Extraction methodiek.
– Confirmatie gaswaarden door middel van verschillende meettechnologieën.

Praktijk:
– Werking en gebruik simultaantesten.
– Werking en gebruik meetstrategieformulieren.
– Werking en gebruik Liquid Extraction set.
– Praktijkcasussen met bijbehorende meetopstellingen (het toepassen van de eigen meetmiddelen is hierbij uiteraard ook mogelijk).

Opleidingsduur

1 dag (van 9:00 tot 16:30 uur of van 13:00 tot 21:30 uur)

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer
In overleg is instructie op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Chemische kennis op HBO-niveau
Opleiding tot AGS of meetplanleider

Aantal deelnemers

Minimum 4 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen een bewijs van deelname.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€