Opleiding Werken met gaspakken

Een gaspak is vereist om te kunnen werken in gebieden waar zeer hoge risico’s zijn op blootstelling aan chemische en of bacteriologische stoffen. Het werken met gaspakken vereist een specialistische opleiding vanwege de hoge fysieke en mentale belasting. De voorschriften en taakrisico analyse beschrijven welke maatregelen genomen moeten worden. Daarnaast dienen de medewerkers zelf te kunnen beoordelen of het veilig is om het werk te starten met de verstrekte middelen. Tevens dienen gaspakdragers getraind te zijn om de juiste handelingen te kunnen uitvoeren bij een ongewilde gebeurtenis of noodsituatie.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze opleiding op een veilige en verantwoorde wijze werken met onafhankelijke adembescherming en gaspakken in hoog risico omgevingen.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn in omgevingen waarbij het gebruik van onafhankelijke ademlucht en gaspakken noodzakelijk is.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • Wet- en regelgeving in relatie tot gaspakgebruik
 • Soorten gaspakken en beperkingen
 • Gaspak accessoires
 • Permeatieweerstand van gaspakmateriaal en onderdelen
 • Fysieke en psychische beperkingen, o.a. hittestress en dehydratie
 • Maximale draag- en inzettijden
 • Rolverdeling gaspakteam
 • Decontaminatie en transportgereedmaken
 • Ongewilde gebeurtenissen en noodsituaties

Praktijk:

 • Controle gaspak
 • Aankleed procedure
 • Controlestappen en -handelingen
 • Uitvoeren van verschillende werkzaamheden m.b.v. het gaspak
 • Gebruik airlinesysteem en gaspak
 • Decontaminatieprocedure
 • Uitkleed procedure
 • Transportgereedmaken gebruikt gaspak en onderdelen
 • Handelen tijdens ongewilde gebeurtenissen en noodsituaties

Opleidingsduur

2 dagen, inclusief examen

Lestijden

09:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Hoogvliet
In overleg is tevens training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
Geldige medische verklaring van geschiktheid
Geldig certificaat "Werken met onafhankelijke ademluchttoestellen en -systemen".
De deelnemer dient gladgeschoren te zijn (geen baard- of stoppelgroei) en mag geen belemmerende sieraden dragen.

Aantal deelnemers

Minimum 4 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 665,00 excl. BTW
Het gebruik van een gaspak en een ademluchtset is bij de prijs inbegrepen. De deelnemer dient zelf geschikte werkkleding en veiligheidsschoenen mee te nemen.

Examenkosten

€