Perseus A500 – Eerstelijnstraining

Wat is de Smart Vapor view? Hoe voer ik snel en adequaat een inspectie uit? Wat betekent een open of een gesloten systeem in de praktijk?

 

Alles wat u nodig heeft om adequaat te beoordelen of een melding ter plekke opgelost kan worden, leert u tijdens de Eerstelijnstraining van de Perseus A500. Een goede up-to-date toestelkennis is daarbij de basis. Eerder leerde u al de gebruikscontext kennen. Na deze training zijn de voorwaarden geschapen om optimaal te kunnen samenwerken met medisch professionals en snel tot oplossingen te komen.

Doelstelling

Stimuleren van preventieve gebruikersondersteuning en verantwoord toestelgebruik zodat uw Dräger toestel maximaal inzetbaar blijft.

Doelgroep

Service engineers, medisch technici, ziekenhuis instrumentatietechnici.

Opleidingsinhoud

Het trainingsprogramma bevat een goede afwisseling van theorie en hands-on training.

U krijgt praktische tips van ervaren geaccrediteerde Dräger trainers die zelf de nodige praktijkervaring hebben.

Zo leert u onder andere:
– de functie en de rol van het toestel voor de patiënt.
– de effecten van zuurstof en lachgas.
– de mogelijke therapievormen m.b.v. het toestel en de consequenties voor de patiënt.
– hoe een toestel in elkaar zit en de technische werking.
– het toestelgebruik zodat u oneigenlijk gebruik kunt signaleren, oplossen en communiceren.
– de werking van het toestel te controleren.
– onderscheid te maken tussen gebruikersfouten en toestelstoringen.
– 1e lijns-toestelstoringen te verhelpen.
– gebruiksonderdelen veilig en adequaat te vervangen.

Vooropleiding:
Wij raden aan vooraf aan de Eerstelijnstraining de Basisbegrippen Beademing te volgen.
Door het volgen van deze training wordt de deelnemer wegwijs gemaakt in de specifieke medische begrippen en terminologie.

Vervolgopleiding:
Update & Refresh Eerstelijnstraining Perseus A500
of
PartnerCare training Perseus A500

Opleidingsduur

2 dagen

Lestijden

09:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Huygensstraat 3-5 te Zoetermeer

Toelatingseisen

MBO techniek

Aantal deelnemers

Minimum 3 deelnemer(s)
Maximum 4 deelnemer(s)
De training vindt plaats indien het minimaal aantal personen zich hebben ingeschreven.
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Bij afronding van het volledige programma ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar.

Herhaling

1 x in de 4 jaar via de hands-on Update & Refresh Eerstelijnstraining Perseus A500 of toets alleen de kennis via de E-check Perseus A500* (*in ontwikkeling).

Datum

0

Prijs per cursist

€ 1.810,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€