Middelbare Gasmeetkundige (MGK) – praktijkexamen

De Dräger Academy verzorgt op regelmatige basis praktijkexamens Middelbare gasmeetkundige (MGK). Wanneer er examenplaatsen beschikbaar zijn voor externe kandidaten treft u deze datums hieronder aan.

 

Neem voor meer informatie of om in te schrijven contact op met de Dräger Academy.

Doelstelling

Het succesvol afronden van het praktijkexamen Middelbare gasmeetkundige (MGK) levert het erkende Diploma Middelbare Gasmeetkundige Zeecontainers op. Om deel te kunnen nemen aan het praktijkexamen dient u eerst geslaagd te zijn voor het theorie-examen Middelbare gasmeetkundige. Het tijdens het theorie-examen behaalde resultaat blijft 6 maanden geldig. Na het behalen van het theorie-examen heeft u dus 6 maanden de tijd om uw praktijkexamen te behalen.

Wanneer u zich als externe kandidaat inschrijft voor een praktijkexamen dient u bij uw inschrijving een kopie van de uitslagbrief van het theorie-examen te overleggen.

Doelgroep

Opleidingsinhoud

Ca. twee weken voorafgaande aan het praktijkexamen ontvangt u een persoonlijke uitnodigingsbrief met daarin het tijdstip waarop uw examen aanvangt. U dient zich minimaal 15 minuten voor de aanvang van het praktijkexamen te melden bij de receptie van Dräger Nederland B.V. De examentijd is maximaal 1,5 uur.

Het examen wordt afgenomen door een geaccrediteerde examinator onder supervisie van een gecommitteerde. Tijdens het examen is het mogelijk dat een onaangekondigde audit plaatsvindt door het PBNA. PBNA fungeert namelijk als toezichthoudende instantie op het praktijkexamen. Indien dit plaats vindt zal de gecommitteerde zich terugtrekken.

Om deel te kunnen nemen aan het praktijkexamen dient u de volgende zaken bij u te hebben:

  • (een kopie van) de examenuitslagbrief van het behaalde theorie-examen
  • uw (geldige) identiteitsbewijs
  • u dient veiligheidsschoenen te dragen

Opleidingsduur

1,5 uur

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

Na het theorie- en praktijkexamen met voldoende resultaat te hebben afgerond wordt een diploma en bijbehorend pasje verstrekt door de koninklijke PBNA. Het diploma heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Eveneens wordt de diplomahoud(er)(ster) ingeschreven in het centraal diploma-register (zie www.vca-uitslag.nl/gmz.asp).

Herhaling

De frequentie voor herexaminering is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding en herexaminering.

Datum

Op dit moment zijn er geen examenplaatsen beschikbaar voor externe kandidaten.

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€ 250,00 excl. BTW
Deelnemers aan de opleiding Middelbare Gasmeetkundige (MGK) georganiseerd door de Dräger Academy ontvangen een korting van € 45,- op het examengeld van het eerste examen. Deze korting is dus niet van toepassing op eventuele herexamens.