Savina (300) – Refreshment Eerstelijnstraining

“Veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen”, aldus paragraaf 1.2 van de Convenant Veilige Toepassing van medische technologie in het ziekenhuis. Dräger neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wij stellen ons de opdracht onze klanten een nieuwe standaard te bieden in Educatie & Training.

Doelstelling

Kennis is vluchtig, weet een ieder. Dräger heeft dan ook een trainingsvorm opgestart, die erop gericht is om de gevolgde trainingen regelmatig te “refreshen” en de opgedane kennis te actualiseren.

Doelgroep

Deze training is uitsluitend bestemd voor medische technici die de Eerstelijnstraining Savina (300) reeds gevolgd hebben.

Opleidingsinhoud

Door het volgen van deze training blijft de deelnemer op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en huidige specificaties van de betreffende apparatuur.

Opleidingsduur

½ dag

Lestijden

10:00 - 14:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum 4 deelnemer(s)
Maximum 6 deelnemer(s)
De training vindt plaats indien minimaal 4 personen zich hebben ingeschreven.
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Bij afronding van het volledige programma ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 453,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€