Vapor 2000/3000 – PartnerCare Training

“Veilige toepassing van medische technologie betekent een veilig product, in handen van een getrainde gebruiker in een omgeving die veilig gebruik kan garanderen”, aldus paragraaf 1.2 van de Convenant Veilige Toepassing van medische technologie in het ziekenhuis. Dräger neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wij stellen ons de opdracht onze klanten een nieuwe standaard te bieden in Educatie & Training.

Doelstelling

Doel van deze PartnerCare Training is medische technici leren volledig zelfstandig inspecties en preventief onderhoud uit te voeren aan de Dräger Vapor 2000/3000.

Doelgroep

Deze training is uitsluitend bestemd voor medische technici die reeds een opleiding betreffende een anesthesietoestel hebben gevolgd. Tevens dient men een PartnerCare abonnement op de Vapor 2000/3000 af te sluiten.

Opleidingsinhoud

Het trainingsprogramma bevat een goede afwisseling van theorie en hands-on training betreffende de Vapor 2000/3000.

Trainingsmodulen:

  • Opbouw van de Vapor 2000/3000
  • Uitleg van het functioneren aan de hand van de (pneumatische) doorsnede van het apparaat
  • Uitleg van de te nemen (veiligheids)maatregelen bij de omgang met narcosemiddelen
  • Uitleg natuurkundige eigenschappen van narcosemiddelen
  • Uitleg montage en demontage snel-wissel systeem
  • Vervanging sinterzeef
  • Test opbouw
  • Inspectie volgens IPML
  • Evaluatie

Deelname aan deze training is alleen mogelijk indien men reeds een opleiding betreffende een anesthesietoestel heeft gevolgd.

De D-Vapor / D-Vapor 3000 maakt geen onderdeel uit van deze training.

Extra informatie
Indien wij het PartnerCare contract voor aanvang van de training ondertekend retour ontvangen hebben, kunt u tijdens de training onder uw eigen account op uw eigen meegebrachte laptop gebruik maken van ServiceConnect. Voor installatie van ServiceConnect op uw laptop buiten de training worden kosten in rekening gebracht.

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

9:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen, bij gebleken geschiktheid, een certificaat met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 10 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 1.134,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€