VCA Basisveiligheid (klassikale opleiding + examen)

Risico’s tijdens werkzaamheden probeert u zoveel als mogelijk te vermijden. De VCA norm is een methode om dit structureel aan te pakken. Zowel organisaties als personen halen het VCA certificaat om aan te tonen dat zij in staat zijn om veilig te werken. Bovendien stellen veel opdrachtgevers VCA certificering verplicht bij het gunnen van opdrachten. Het behalen van het VCA certificaat is daarmee een echte must geworden.

 

De door Dräger aangeboden klassikale opleiding VCA Basisveiligheid (B-VCA) heeft als voordeel dat zowel de opleiding als het examen op één dag plaats vinden. Als extra service krijgen de deelnemers bovendien toegang tot online oefentoetsen en het online proefexamen. Zo kan men zich optimaal voorbereiden op het schriftelijke examen!

Doelstelling

Na de training weet de deelnemer:
• Wat gedrag kan veroorzaken in het kader van veilig werken
• Hoe veiliger werken leidt tot minder (bijna-) ongevallen
• Hoe een veiligere werkomgeving kan worden gecreëerd

Doelgroep

Operationele medewerkers die onder leiding van een operationeel leidinggevende (met VOL-VCA) werkzaamheden verrichten.

Opleidingsinhoud

De klassikale B-VCA opleiding bestaat uit:

 • E-learning
 • Online naslagwek
 • Twee online voorbeeldexamens
 • Klassikale opleidingsdag
 • Schriftelijk eindexamen

Klassikale opleidingsdag

Tijdens de opleidingsdag worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Arbowetgeving
 • Gevaarlijke stoffen en etikettering
 • Veilig werken met elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen algemeen
 • Hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap en gereedschapsmachines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Schriftelijk eindexamen

Aansluitend aan de klassikale B-VCA opleiding wordt het officiële, schriftelijke B-VCA eindexamen afgenomen. De maximale examentijd is 60 minuten (1 uur). Het eindexamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Om het B-VCA certificaat te behalen dienen 2.580 punten (64,5%) behaald te worden. Het eindexamen wordt in de Nederlandse taal afgenomen.

Vanaf 10 deelnemers is het mogelijk om een (besloten) klassikale B-VCA opleiding inclusief eindexamen op uw eigen locatie te verzorgen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Dräger verzorgt de klassikale B-VCA opleiding in samenwerking met haar partner PlusPort.

onze digitale leeromgeving

Opleidingsduur

De klassikale B-VCA opleiding duurt één dag.

Lestijden

9:00 - 17:15

Locatie

De klassikale opleidingsdag en het aansluitende schriftelijke eindexamen vindt plaats op één van de centraal binnen Nederland gelegen locaties. Klik voor een indruk van de diverse locatiemogelijkheden vrijblijvend op de knop 'Inschrijven'.

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen - indien geslaagd voor het schriftelijk eindexamen - een digitaal VCA certificaat met een geldigheidsduur van 10 jaar (ofwel 120 maanden). Alle VCA diploma´s worden geregistreerd in het CDR register (Centraal Diploma Register) van de VCA Examenbank.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 10 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 285,00 excl. BTW
Incl. e-learning, klassikale opleidingsdag, schriftelijk B-VCA eindexamen en catering.

Examenkosten

€