VCA Basisveiligheid (klassikale opleiding + examen)

Risico’s tijdens werkzaamheden probeert u zoveel als mogelijk te vermijden. De VCA norm is een methode om dit structureel aan te pakken. Zowel organisaties als personen halen het VCA certificaat om aan te tonen dat zij in staat zijn om veilig te werken. Bovendien stellen veel opdrachtgevers VCA certificering verplicht bij het gunnen van opdrachten. Het behalen van het VCA certificaat is daarmee een echte must geworden.

 

De door Dräger aangeboden klassikale opleiding VCA Basisveiligheid (B-VCA) heeft als voordeel dat zowel de opleiding als het examen op één dag plaats vinden. Als extra service krijgen de deelnemers bovendien toegang tot online oefentoetsen en het online proefexamen. Zo kan men zich optimaal voorbereiden op het schriftelijke examen!

Doelstelling

De B-VCA opleiding heeft tot doel de deelnemers veiliger te laten werken en hierdoor ongelukken te voorkomen op werkplekken met een verhoogd risico.

Doelgroep

B-VCA is bedoeld voor uitvoerende medewerkers zonder leidinggevende functie.

Opleidingsinhoud

De klassikale B-VCA opleiding bestaat uit:

 • B-VCA lesboek
 • Toegang tot online B-VCA oefentoetsen en het B-VCA proefexamen
 • Klassikale opleidingsdag
 • Schriftelijk eindexamen

1. Lesboek

Twee weken voor aanvang van de klassikale opleidingsdag wordt bepaald of de opleiding doorgang heeft. Als de opleiding doorgaat, wordt het lesboek per post naar de deelnemers verzonden. Het kan 2 tot 3 werkdagen duren voordat het lesboek bij alle deelnemers is bezorgd. Het lesboek dient voor aanvang van de klassikale opleidingsdag bestudeerd te worden.

2. Online oefentoetsen en proefexamen

Als extra service krijgen de deelnemers via onze digitale leeromgeving toegang tot online B-VCA oefentoetsen en het online B-VCA proefexamen. Zo kunnen de deelnemers zich optimaal voorbereiden op het schriftelijke examen. De inloggegevens voor onze digitale leeromgeving worden per e-email verstrekt.

3. Klassikale opleidingsdag

Tijdens de opleidingsdag worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Arbowetgeving
 • Gevaarlijke stoffen en etikettering
 • Veilig werken met elektriciteit
 • Brand- en explosiegevaar
 • Werken in besloten ruimten
 • Werkplekeisen in zijn algemeenheid
 • Hijs- en hefwerktuigen
 • Werken op hoogte
 • Handgereedschap en gereedschapsmachines
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

4. Schriftelijk eindexamen

Aansluitend aan de klassikale B-VCA opleiding wordt het officiële, schriftelijke B-VCA eindexamen afgenomen. De maximale examentijd is 60 minuten (1 uur). Het eindexamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Om het B-VCA certificaat te behalen dienen 2.580 punten (64,5%) behaald te worden. Het eindexamen wordt in de Nederlandse taal afgenomen.

Vanaf 10 deelnemers is het mogelijk om een (besloten) klassikale B-VCA opleiding inclusief eindexamen op uw eigen locatie te verzorgen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Dräger verzorgt de klassikale B-VCA opleiding in samenwerking met haar partner PlusPort.

onze digitale leeromgeving

Opleidingsduur

De klassikale B-VCA opleiding duurt één dag.

Lestijden

9:30 - 17:15

Locatie

De klassikale opleidingsdag en het aansluitende schriftelijke eindexamen vindt plaats op één van de centraal binnen Nederland gelegen locaties. Klik voor een indruk van de diverse locatiemogelijkheden vrijblijvend op de knop 'Inschrijven'.
Let op! Voor de volgende locaties geldt een startgarantie: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Utrecht/Nieuwegein, Rotterdam/Zwijndrecht en Zwolle. Voor de overige locaties geldt dat ze door gaan bij minimaal 12 deelnemers. Een startgarantie geldt voor het hele seizoen met uitzondering van 4-6 weken in de zomervakantie.

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen - indien geslaagd voor het schriftelijk eindexamen - een VCA certificaat en bijbehorend certificaatpasje met een geldigheidsduur van 10 jaar (ofwel 120 maanden). Het VCA certificaat is geldig in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Alle VCA diploma´s worden geregistreerd in het CDR register (Centraal Diploma Register) van de VCA Examenbank.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 10 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 285,00 excl. BTW
Incl. lesboek, toegang tot online oefen- en proefexamens, klassikale opleidingsdag, schriftelijk B-VCA eindexamen en catering.

Examenkosten

€