Veiligheid bij het werken in de nabijheid van stikstof installaties

Dräger heeft een specifieke opleiding ontwikkeld welke de deelnemer bij een incident met stikstof (N2) in staat stelt adequaat te handelen om de effecten binnen en buiten het bedrijf te beperken.

 

Neem voor meer informatie over deze opleiding of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Doelstelling

De deelnemer is na het volgen van deze opleiding op de hoogte van de gevaren die het werken met stikstof en de installatie met zich meebrengen. Daarnaast is de deelnemer op een verantwoorde wijze in staat om tijdens een incident waarbij stikstof vrijkomt de risico’s inschatten en hier adequaat op handelen om de effecten binnen en buiten het bedrijf te beperken.

Doelgroep

De opleiding richt zich op medewerkers van bedrijven waar stikstof gebruikt wordt zoals:
> operators en andere medewerkers die de installatie bedienen of werken in de directe omgeving daarvan
> technici die vanuit hun functie werkzaamheden verrichten in en/of aan de stikstof installatie
> leidinggevenden van de hierboven genoemde medewerkers
> bovendien is de training waardevol voor BHV'ers en/of bedrijfsbrandweer van bedrijven met een stikstof-installatie en betrokken overheidsinstanties

Opleidingsinhoud

 • basiswerking en opbouw N2 en installatie
 • regelgeving en normeringen
 • verstikkingsgevaar
 • fysische, chemische en toxische eigenschappen van N2
 • veiligheids- en detectiemaatregelen
 • werking en bediening detectiesysteem*
 • bedrijfsnoodplan
 • persoonlijke beschermingsmiddelen*
 • vluchtapparatuur*
 • veilig handelen bij een incident met N2
 • reddings- (on)mogelijkheden bij N2
 • eerste hulp N2 slachtoffer
 • hulpdiensten informeren en ondersteunen

Het oefenen van een stikstof-scenario m.b.v. bijvoorbeeld de BHV-organisatie behoort tot de mogelijkheden.

* Indien relevant, in overleg definitief vast te stellen.

Opleidingsduur

Afhankelijk van diepgang en trainingsinhoud 0,5 of 1 dag.

Lestijden

0 - 0

Locatie

In overleg - op locatie van de opdrachtgever

Toelatingseisen

Afhankelijk van diepte en omvang training en de (vlucht)apparatuur welke wordt gebruikt.

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen een bewijs van deelname.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€