Veiligheid bij het werken met Ammoniak Koude-installaties (VAK)

Dräger heeft een specifieke opleiding ontwikkeld welke de deelnemer bij een incident met een ammoniak koude-installatie in staat stelt adequaat te handelen om zo de effecten binnen en buiten het bedrijf te beperken.

 

Neem voor meer informatie over deze opleiding of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Doelstelling

De deelnemer is na het volgen van deze opleiding op een verantwoorde wijze in staat om tijdens een incident waarbij ammoniak vrijkomt de risico’s inschatten en hier adequaat op handelen om zo de effecten binnen en buiten het bedrijf te beperken.

Doelgroep

De opleiding richt zich op medewerkers van bedrijven waar een koude- of koelinstallatie in gebruik is met ammoniak of ammoniak/CO2 als koudemiddel, zoals:
> operators en andere medewerkers die de installatie bedienen of werken in de directe omgeving daarvan
> technici die vanuit hun functie werkzaamheden verrichten in en/of aan de koude-installatie
> leidinggevenden van de hierboven genoemde medewerkers
> bovendien is de training waardevol voor BHV'ers en/of bedrijfsbrandweer van bedrijven met een ammoniak koude-installatie en betrokken overheidsinstanties

Opleidingsinhoud

 • basiswerking en typen en opbouw NH3/CO2 installatie
 • regelgeving en normeringen
 • vergiftiging-, verstrikking- en explosiegevaar van NH3/CO2
 • fysische, chemische en toxische eigenschappen van NH3/CO2
 • veiligheids- en detectie maatregelen
 • bedrijfsnoodplan
 • persoonlijke beschermingsmiddelen bij NH3/CO2
 • veilig handelen bij incident met NH3/CO2
 • reddings- (on)mogelijkheden bij NH3/CO2
 • eerste hulp NH3/CO2 slachtoffer
 • hulpdiensten informeren en ondersteunen
 • praktijkoefeningen

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

In overleg - bij een bedrijf met een ammoniak koude-installatie

Toelatingseisen

LBO of VMBO werk- en denkniveau
Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
Niet baarddragend (gladgeschoren) i.v.m. gebruik volgelaatsmasker

Aantal deelnemers

Minimum 8 deelnemer(s)
Maximum 10 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen, na het multiple-choice examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een certificaat met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 2 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€