VIL VCU (e-learning + examen)

Bent u intercedent of leidinggevende van een VCU gecertificeerd uitzend- of detacheringsbureau? Dan moet u beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en leidinggevenden VCU, ofwel VIL-VCU. De houder van dit diploma geeft aan dat hij of zij weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan door VCA-gecertificeerde bedrijven ingeleend personeel.

Doelstelling

Na de training weet de deelnemer:
• Wat gedrag kan veroorzaken in het kader van veilig werken
• Hoe veiliger werken leidt tot minder (bijna-) ongevallen
• Hoe een veiligere werkomgeving kan worden gecreëerd
• De risico’s van het uitzendwerk en de specifieke situatie bij de inlener
U bent een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en uitgeleende medewerkers en helpt u uw kandidaat zijn of haar plek te vinden in het VGM-systeem van de inlener.

Doelgroep

Intercedenten in de uitzendbranche die personeel leveren aan VCA-gecertificeerde bedrijven.

Opleidingsinhoud

De VIL-VCU opleiding bestaat uit:

  • 12 e-learning modules inclusief oefentoetsen
  • een online naslagwerk
  • online voorbeeldexamens
  • extra online documenten zoals een begrippenlijst
  • landelijk, schriftelijk VIL-VCU examen op een examenlocatie bij u in de buurt

Online e-learning modules

Het online theorieonderwijs bestaat uit 12 interactieve e-learningmodules met geluid, vragen en oefeningen. De onderwerpen welke achtereenvolgens aan de orde komen zijn:

Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
– Regelgeving en veiligheidsregels
– Veilig werken, overleg en inspectie
– Preventie

Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden
– De werkplek
– Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
– Arbeidsmiddelen
– Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Deel C: Beheersen van specifieke gevaren
– Gevaarlijke stoffen
– Elektriciteit en straling
– Brand en explosie

Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties
– Ongevallen
– Noodsituaties

Schriftelijk VIL-VCU examen

Het VIL-VCU examen is een officieel, landelijk examen. Het examen duurt maximaal 75 minuten en bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Om te slagen moeten 4.515 punten (64,5%) behaald worden.

Dräger verzorgt de opleiding VIL-VCU in samenwerking met haar partner PlusPort.

Opleidingsduur

Het doorlopen van de theorie via e-learning duurt ca. 7 uur. Het afsluitende, schriftelijke examen duurt 75 minuten (1:15 uur).

Lestijden

0 - 0

Locatie

Het schriftelijke eindexamen vindt plaats op één van de ca. 50 centraal binnen Nederland gelegen examenlocaties. Klik voor een indruk van de diverse locatiemogelijkheden vrijblijvend op de knop 'Inschrijven'.

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen - indien geslaagd voor het schriftelijk eindexamen - een digitaal VCA certificaat met een geldigheidsduur van 10 jaar (ofwel 120 maanden). Alle VCA diploma´s worden geregistreerd in het CDR register (Centraal Diploma Register) van de VCA Examenbank.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 10 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 159,00 excl. BTW, incl. e-learning en schriftelijk eindexamen.
Voor inschrijvingen binnen één werkdag voor het examenmoment wordt per cursist een toeslag in rekening gebracht van € 35,00 excl. BTW.

Examenkosten

€