VIL VCU (e-learning + examen)

Bent u intercedent of leidinggevende van een VCU gecertificeerd uitzend- of detacheringsbureau? Dan moet u beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en leidinggevenden VCU, ofwel VIL-VCU. De houder van dit diploma geeft aan dat hij of zij weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan door VCA-gecertificeerde bedrijven ingeleend personeel.

Doelstelling

De deelnemer kent de leerstof en doelen rondom veilig werken in risicovolle omgevingen. Deze leerstof wordt toegepast om uitzendkrachten die worden uitgeleend aan VCA gecertificeerde organisaties te instrueren voordat deze naar het werk gaan.

Doelgroep

De opleiding VIL-VCU is bedoeld voor intercedenten en leidinggevenden die werkzaam zijn binnen een uitzend- of detacheringbureau. De opleiding is verplicht voor alle uitzend- of detacheringbureaus die VCU gecertificeerd willen zijn of worden.

Opleidingsinhoud

De VIL-VCU opleiding bestaat uit:

  • 12 online modules
  • oefenvragen
  • een naslagwerk
  • voorbeeldexamens
  • extra documenten
  • landelijk, schriftelijk VIL-VCU examen op een examenlocatie bij u in de buurt

1. Online modules

Het online theorieonderwijs bestaat uit 12 interactieve e-learningmodules met geluid, vragen en oefeningen. De onderwerpen welke achtereenvolgens aan de orde komen zijn:

Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
– Regelgeving en veiligheidsregels
– Veilig werken, overleg en inspectie
– Preventie

Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden
– De werkplek
– Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
– Arbeidsmiddelen
– Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Deel C: Beheersen van specifieke gevaren
– Gevaarlijke stoffen
– Elektriciteit en straling
– Brand en explosie

Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties
– Ongevallen
– Noodsituaties

2. Oefenvragen

Ieder deel bevat kennisgerichte en toepassingsgerichte vragen. Deze vragen kunnen onbeperkt geoefend worden.

3. Naslagwerk

Het naslagwerk kan door de deelnemer geprint worden voordat hij of zij het examen heeft gemaakt. Het naslagwerk is een samenvatting en beschrijft niet de volledige opleiding.

4. Voorbeeldexamens

Deelnemers hebben toegang tot 2 voorbeeldexamens. Voor ieder voorbeeldexamen heeft men 2 pogingen.

5. Extra documenten

– Begrippenlijst
– Afkortingenlijst
– Examenontwikkeling

6. Schriftelijk VIL-VCU examen

Het VIL-VCU examen is een officieel, landelijk examen. Het examen duurt maximaal 75 minuten en bestaat uit 70 meerkeuzevragen. Om te slagen moeten 4.515 punten (64,5%) behaald worden.

Vanaf 10 deelnemers is het mogelijk om een (besloten) VIL-VCU examen op uw eigen locatie te verzorgen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Dräger verzorgt de opleiding VIL-VCU in samenwerking met haar partner PlusPort.

Opleidingsduur

Het doorlopen van de theorie via e-learning duurt ca. 7 uur. Het afsluitende, schriftelijke examen duurt 75 minuten (1:15 uur).

Lestijden

0 - 0

Locatie

Het schriftelijke eindexamen vindt plaats op één van de ca. 40 centraal binnen Nederland gelegen examenlocaties. Klik voor een indruk van de diverse locatiemogelijkheden vrijblijvend op de knop 'Inschrijven'.

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen - indien geslaagd voor het schriftelijk eindexamen - een VCA certificaat en bijbehorend certificaatpasje met een geldigheidsduur van 10 jaar (ofwel 120 maanden). Het VCA certificaat is geldig in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 10 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 159,00 excl. BTW, incl. e-learning en schriftelijk eindexamen.
Voor inschrijvingen binnen één werkdag voor het examenmoment wordt per cursist een toeslag in rekening gebracht van € 35,00 excl. BTW.

Examenkosten

€