Warmtetherapie & Neonatale zorg

Als gebruiker of medisch technicus van medische apparatuur is inzicht in het hoe en waarom van functionaliteiten en procedures onmisbaar. Het is van belang om vaardigheden en kennis op peil te houden. Het continue monitoren van kennis verbetert en optimaliseert de veiligheid en de kwaliteit van de zorg binnen de afdeling of het ziekenhuis. Ook wij als leverancier voelen ons verantwoordelijk en hebben daarom de Dräger Academy opgericht.

Om ons aanbod zo compleet mogelijk te maken en aan te sluiten op de wensen vanuit de praktijk biedt de Academy naast gebruikers- en technische trainingen, ook superusertrainingen en online e-check .

Gebruikerstrainingen & technische trainingen
Hieronder vindt u een overzicht. Klik op de link voor meer informatie en online inschrijven.

Superusertraining
Dräger maakt graag gebruik van zogenaamde superusers om de continuïteit en de kwaliteit te borgen. Superusers zijn competent als gebruiker en worden daarnaast getraind om de gebruikers in het eigen ziekenhuis op te leiden en de producten te kunnen configureren naar huidige en toekomstige eisen en wensen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Academy.

Dräger E-check
Het is van belang om vaardigheden en kennis hiervan op peil te houden en te monitoren. Dräger e-check geeft snel en accuraat inzicht in de specifieke kennis die voor bepaalde taken en apparaten aanwezig moet zijn. Binnen de digitale leeromgeving van de E-Academy kunt u als gebruiker of medisch technicus binnen één uur zelf vaststellen of u over voldoende kennis beschikt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Academy.