E-learning herhaling Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BBMI-OAI)

Een eens behaald NIBHV-diploma Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BBMI-OAI), Opgeleid Persoon (OP) of Deskundig Persoon (DP) is een leven lang geldig. Veel van onze oud deelnemers merken echter dat de tijdens de opleiding opgedane kennis langzaam wegzakt. Soms is men jaren niet meer als beheerder actief geweest, om vervolgens toch weer beheerderstaken te gaan uitvoeren. Daarnaast zijn ook de van toepassing zijnde regelgeving en normeringen aan veranderingen onderhevig.

 

Het volgen van de e-learning herhaling Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BBMI-OAI) stelt deelnemers in staat om kennis te nemen van de actuele wet- en regelgeving, normeringen en NIBHV-richtlijnen m.b.t. het beheer van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Eerder opgedane kennis wordt opgefrist en geüpdatet. Als extra wordt de te volgen procedure bij het uitschakelen van (delen) van de brandmeldinstallatie uitgebreid behandeld. De e-learning kan zowel thuis als op de werkplek doorlopen worden. Deelnemers bepalen geheel zelf waar, wanneer en in welk tempo zij leren. De e-learning kan bovendien ook als naslagwerk gebruikt worden, om nog even na te kunnen lezen hoe een bepaalde controle of procedure ook alweer in zijn werk gaat.

 

Geen vervanging voor de reguliere BBMI-OAI opleiding
Bent u of is uw medewerker nog niet in het bezit van het NIBHV-diploma Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie? Dan is deze e-learning herhaling Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie niet de juiste opleiding voor u. Beheerders van brandmeldinstallaties dienen over ‘noodzakelijke vakbekwaamheid’ te beschikken. Deze vakbekwaamheid wordt enkel aangetoond met het diploma ‘Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie’ (BBMI-OAI) van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Alleen onze reguliere opleiding tot Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie, bestaande uit e-learning en een klassikale sessie, wordt afgesloten met het officiële NIBHV-examen en levert derhalve – indien geslaagd – het NIBHV-diploma op.

 

Deze e-learning is ook te volgen wanneer u geen Dräger brandmeldinstallatie heeft!
Onze e-learning herhaling Beheerder Brandmeldinstallatie is te volgen door eenieder die als beheerder (opnieuw) actief is of gaat zijn, ongeacht of dat een Dräger brandmeldinstallatie betreft, of een brandmeldinstallatie van een ander merk. De e-learning focust specifiek op de taken en verantwoordelijkheden van de beheerder. Het precieze bedienen van de installatie maakt geen onderdeel uit van de e-learning. Mocht u opgeleid willen worden met betrekking tot de specifieke bediening van een Dräger brandmeldinstallatie, dan raden wij u aan onze Instructie brandmeldinstallatie te volgen. Deze instructie gaat alleen over uw eigen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, en wordt op uw locatie verzorgd.

 

Voor meer informatie over de brandmeldinstallaties van Dräger en bijbehorende diensten kunt u www.brandveiliggebouw.com raadplegen.

Doelstelling

Deze e-learning stelt deelnemers in staat om kennis te nemen van de actuele wet- en regelgeving, normeringen en NIBHV-richtlijnen m.b.t. het beheer van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

Doelgroep

Deze e-learning is bedoeld voor personen die verantwoordelijk zijn of opnieuw gaan worden voor het beheer van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, en die reeds in het verleden de opleiding Beheerder Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie (BBMI-OAI) , Opgeleid Persoon (OP) of Deskundig Persoon (DP) hebben gevolgd.

Opleidingsinhoud

Het trainingspakket bestaat uit een online training. De gemiddelde studieduur is 4 uur. De online training bestaat uit:

– 5 interactieve leermodules, te weten de beheerder, de wettelijke basis, de techniek, de werkzaamheden van de beheerder en (als extra) de te volgen procedure bij uitschakeling van (delen van) de installatie. Een demo van de interactieve leermodules kunt u hier raadplegen.
online oefentoets per module
online theorie-examen
Bewijs van deelname

Deelnemers welke geslaagd zijn voor het online theorie-examen kunnen het Bewijs van deelname printen. Let op; dit Bewijs van deelname is geen vervanging voor, of gelijkwaardig aan het NIBHV-diploma Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.

Opleidingsduur

Ca. 4 uur online training

Lestijden

0 - 0

Locatie

0

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

Nu het succesvol afronden van het online theorie-examen kunt u een bewijs van deelname downloaden en (indien gewenst) printen.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 69,00 excl. BTW

Examenkosten

€