Fabius GS / Tiro (/ MRI) – Eerstelijnstraining

Uw anesthesietoestel is onmisbaar op de OK. Een team dat elkaars taal spreekt kan efficiënt tot oplossingen komen op kritieke momenten.

 

Tijdens de training Basisbegrippen beademing leerde u uitgebreid de gebruikerscontext kennen. Nu maken we de koppeling tussen het anesthesietoestel en de dagelijkse praktijk.

Doelstelling

Stimuleren van preventieve gebruikersondersteuning en verantwoord toestelgebruik zodat uw Dräger anesthesietoestel maximaal inzetbaar blijft.

Doelgroep

Service engineers, medisch technici, ziekenhuis instrumentatietechnici.

Opleidingsinhoud

Het trainingsprogramma bevat een goede afwisseling van theorie en hands-on training.

U krijgt praktische tips van ervaren geaccrediteerde Dräger trainers die zelf de nodige praktijkervaring hebben.

Zo leert u onder andere:

– de functie en de rol van het toestel voor de patiënt
– het belang van zuurstof
– de werking van lachgas
– de mogelijke therapievormen m.b.v. het toestel en de consequenties voor de patiënt
– hoe een toestel in elkaar zit en de technische werking
– het toestelgebruik zodat u oneigenlijk gebruik kunt signaleren, oplossen en communiceren
– de werking van het toestel te controleren
– onderscheid te maken tussen gebruikersfouten en toestelstoringen
– 1e lijns-toestelstoringen te verhelpen
– gebruiksonderdelen veilig en adequaat te vervangen

Dräger Academy biedt medisch technici een opleidingstraject om veilige toepassing van medische technologie te waarborgen. Hiermee bieden wij u de mogelijkheid te voldoen aan het ‘Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’. Deze training is hier een onderdeel van.

Vooropleiding:
Wij raden aan vooraf aan de Eerstelijnstraining de Basisbegrippen Beademing te volgen.
Door het volgen van deze training wordt de deelnemer wegwijs gemaakt in de specifieke medische begrippen en terminologie.

Vervolgopleiding:
Update & Refresh Eerstelijnstraining Fabius GS / Tiro (/ MRI)
of
Eerstelijnstraining Fabius MRI
Voor de Fabius MRI geldt deze training als ‘opstapmodule’. Deelnemers dienen aansluitend de Eerstelijnstraining Fabius MRI te volgen om vertrouwd te raken met het specifieke gedrag van de Fabius in een MRI-ruimte.

Opleidingsduur

1½ dag

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Huygensstraat 3-5 te Zoetermeer

Toelatingseisen

MBO techniek

Aantal deelnemers

Minimum 3 deelnemer(s)
Maximum 4 deelnemer(s)
De training vindt plaats indien minimaal 3 personen zich hebben ingeschreven.
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Bij afronding van het volledige programma ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar.

Herhaling

Drager adviseert 1x in de '4 jaar de hands-on Update & Refresh Eerstelijnstraining Fabius GS / Tiro (/ MRI) te volgen. U kunt er ook voor kiezen alleen de kennis te toetsen via de E-check Fabius GS / Tiro* (*in ontwikkeling).

Datum

0

Prijs per cursist

€ 1.358,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€