Fabius MRI – Eerstelijnstraining

De Fabius MRI is een anesthesietoestel met unieke eigenschappen zodat de andere apparatuur in uw MRI ruimte niet worden verstoord. Waar u allemaal rekening mee dient te houden bij het plaatsen en onderhouden van dit toestel leert u tijdens deze training.

 

Deze training volgt u als module bovenop de Eerstelijnstraining Fabius GS / Tiro (/ MRI).

Doelstelling

Bewustwording te ontwikkelen van de plaatsing en de invloeden van appratuur binnen uw MRI ruimte.

Doelgroep

Service engineers, medisch technici, ziekenhuis instrumentatietechnici.

Opleidingsinhoud

Het trainingsprogramma bevat een goede afwisseling van theorie en hands-on training.

U krijgt praktische tips van ervaren geaccrediteerde Dräger trainers die zelf de nodige praktijkervaring hebben.

U leert hoe het onderhoud uit te voeren, met welke veiligheidsaspecten u rekening dient te houden. Hoe het toestel te monteren, demonteren. Kwaliteitsmetingen na onderhoud uit te voeren. Ook de functie van dit toestel in de specifieke omgeving van een MRI ruimte komt aan bod en waar u rekening mee dient te houden dit toestel om veilig en verantwoord te plaatsen.

Dräger Academy biedt medisch technici een opleidingstraject om veilige toepassing van medische technologie te waarborgen. Hiermee bieden wij u de mogelijkheid te voldoen aan het ‘Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’. Deze training is hier een onderdeel van.

Vervolgopleiding:
Update & Refresh Eerstelijnstraining Fabius GS / Tiro (/ MRI)

Opleidingsduur

½ dag

Lestijden

10:00 - 14:00

Locatie

Dräger Academy, Huygensstraat 3-5 te Zoetermeer

Toelatingseisen

Deelname aan deze training is alleen mogelijk na voltooiing van de Eerstelijnstraining Fabius GS / Tiro (/MRI).

Aantal deelnemers

Minimum 3 deelnemer(s)
Maximum 4 deelnemer(s)
De training vindt plaats indien minimaal 3 personen zich hebben ingeschreven.
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Bij afronding van het volledige programma ontvangt de deelnemer een certificaat met een geldigheidsduur van 4 jaar.

Herhaling

Drager adviseert 1x in de 4 jaar de hands-on Update & Refresh Eerstelijnstraining Fabius GS / Tiro (/ MRI) te volgen.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 453,00 excl. BTW
Inclusief lesmateriaal, lunch en drankjes.

Examenkosten

€