Gebruikersinstructie Dräger X-am 2500 en 5000 series

Ondanks dat de gasmeetinstrumenten uit de Dräger X-am 2500 en 5000 series zijn ontwikkeld voor de persoonlijke bewaking op de werkplek, zijn deze ook inzetbaar tijdens het uitvoeren van vrijgavemetingen. Tijdens de Gebruikersinstructie Dräger X-am 2500 en 5000 series leren de deelnemers de instrumenten juist te bedienen en gebruiken. Hierdoor wordt de veiligheid van de gebruiker bevorderd en neemt de betrouwbaarheid van de meetresultaten (verkregen tijdens vrijgavemetingen) toe.

 

Bent u op zoek naar een laagdrempelige en voordelige manier om uw collega’s of medewerkers te trainen met betrekking tot het gebruik van de Dräger X-am 2500, 5000 en/of 5600 gasmeetinstrumenten? De Dräger Academy biedt een ook een E-learning Gebruik Dräger X-am 2500/5000/5600 gasmeetinstrumenten aan.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze instructie op een veilige en verantwoorde wijze gebruik maken van gasmeetinstrumenten uit de Dräger X-am 2500 en/of 5000 series.

Doelgroep

Deze gebruikersinstructie is bedoeld voor personen die vanuit hun positie gasmeetinstrumenten uit de Dräger X-am 2500 en/of 5000 series gebruiken als personal monitor of bij het verrichten van vrijgave metingen.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • mogelijke gevaren en gevolgen van gasatmosferen
 • opbouw gasmeetapparatuur
 • verschillende soorten sensoren, reactietijd en sensorvergiftiging
 • werking/bediening
 • wisselen batterij/laden
 • meldingen en alarmen
 • accessoires*
 • gebruik als personal monitor*
 • gebruik tijdens het verrichten van vrijgave metingen*

Praktijk:

 • controle en bumptesten*
 • verse lucht kalibratie
 • meten op practicumopstellingen of op locatie (indien veilig mogelijk)

* Indien van toepassing/in gebruik.

Per instructiesessie kunnen maximaal 12 personen deelnemen.

Desgewenst kunnen wij de inhoud van deze training geheel afstemmen op uw specifieke opleidingswens of (bedrijfs)situatie. Tevens is het mogelijk de training op uw eigen locatie en/of in het Engels te verzorgen. Neem voor meer informatie of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Opleidingsduur

½ dag

Lestijden

0 - 0

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is instructie op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze instructie ontvangen een bewijs van deelname.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€