Onderhoud duiktoestellen PSS Dive/Panorama Nova Dive – basisopleiding

Het uitvoeren van onderhoud aan duiktoestellen vereist specialistische kennis en kunde. Tijdens deze basisopleiding worden alle ins en outs behandeld met betrekking tot het onderhoud aan Dräger PSS Dive duiktoestellen en Dräger Panorama Nova Dive duikgelaatsstukken.

 

Naast een basisopleiding, verzorgt de Dräger Academy ook een herhalingsopleiding Onderhoud duiktoestellen PSS Dive/Panorama Nova Dive.

Doelstelling

Personen die belast zijn met verrichten van onderhoud aan duiktoestellen moeten voldoen aan wettelijke eisen en normeringen, waardoor de veiligheid van de gebruiker wordt gewaarborgd en de levensduur van de duiktoestellen wordt verlengd. Deze opleiding is conform de richtlijnen van Brandweer Nederland (v/h NVBR) en de regels gesteld door de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie).

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor personen die belast zijn met het onderhoud na gebruik van duiktoestellen, periodiek controles en tevens reparaties uitvoeren.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • wet- en regelgeving
 • de onderhoudskringloop
 • duikgelaatsstukken
 • duikademautomaten
 • duiktoestel draagplaat en bandenstel
 • drukregelaar
 • restdrukwaarschuwingssignaal
 • kwaliteit ademlucht
 • cilinders controleren en vullen
 • afsluiters reviseren

Praktijk:

 • het reinigen, repareren en testen van duikgelaatsstukken
 • het reinigen, repareren, inregelen en dynamisch testen van duikautomaten
 • het reinigen, repareren en testen van het duiktoestel
 • het uitvoeren van testen m.b.v. de Dräger testapparatuur

Opleidingsduur

2 dagen

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Minimaal LBO of VMBO, technische richting
Geldig certificaat "Onderhoud onafhankelijke adembescherming" niveau 3 of niveau 4

Aantal deelnemers

Minimum 4 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen, bij gebleken geschiktheid, een certificaat met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Deelnemers welke tevens in het bezit zijn van certificaat “Onderhoud onafhankelijke adembescherming – niveau 4” zijn na het volgen van deze opleiding ook bevoegd tot het uitvoeren van jaarlijks onderhoud op het PSS Dive duiktoestel.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 2 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 1.595,00 excl. BTW

Examenkosten

€