Onderhoud duiktoestellen PSS Dive/Panorama Nova Dive – herhalingsopleiding

Om kwalitatief goed preventief en correctief onderhoud aan duiktoestellen – en daarmee de veiligheid van de duiker – te waarborgen dienen de kennis en vaardigheden van de onderhoudsmedewerker periodiek opgefrist en geüpdatet te worden. Onze herhalingsopleiding Dräger PSS Dive/Panorama Nova Dive, waarin bovendien veel ruimte is voor het stellen vragen uit de praktijk, geeft hieraan invulling.

 

Deze herhalingsopleiding is alleen bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van het certificaat “Onderhoud duiktoestellen PSS Dive/Panorama Nova Dive”, en waarvan de geldigheidstermijn van het certificaat bijna is verlopen. ‘Nieuwe’ deelnemers dienen eerst de basisopleiding te volgen.

Doelstelling

Doelgroep

Deze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van de kwalificatie "Onderhoud duiktoestellen PSS Dive/Panorama Nova Dive" en waarvan de geldigheidstermijn van het certificaat bijna is verlopen. Na succesvolle afronding van deze herhalingsopleiding ontvangt u een nieuw certificaat "Onderhoud duiktoestellen PSS Dive/Panorama Nova Dive" met geldigheidsduur van 2 jaar.

Opleidingsinhoud

De inhoud van onze herhalingsopleidingen wisselt periodiek. Naast het opfrissen van eerder opgedane kennis wordt ook ingegaan op wijzigingen en vernieuwingen in zowel de apparatuur als de manier van onderhouden. Kennis en kunde van de deelnemers worden op de proef gesteld in verschillende praktijkoefeningen. Daarnaast is er veel ruimte voor eigen inbreng, het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Opleidingsduur

1 dag

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

De deelnemer dient reeds in bezit te zijn van het certificaat "Onderhoud duiktoestellen PSS Dive/Panorama Nova Dive".

Aantal deelnemers

Minimum 4 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen, bij gebleken geschiktheid, een certificaat met een geldigheidsduur van 2 jaar.

Deelnemers welke tevens in het bezit zijn van certificaat “Onderhoud onafhankelijke adembescherming – niveau 4” zijn ook bevoegd tot het uitvoeren van jaarlijks onderhoud op het PSS Dive duiktoestel.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 2 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 530,00 excl. BTW

Examenkosten

€