Gasmeten Ex-Ox-Tox conform SOG-kwalificaties – 3-daagse klassikale basisopleiding

De SSVV Opleidingen Gids (ofwel SOG) definieert gasmeten als een specifiek risicovolle taak. Derhalve acht men training en toetsing conform vastgestelde eind- en toetstermen van groot belang voor het voorkomen van ongevallen en incidenten. Dräger is een erkend opleidingscentrum voor de opleiding “Gasmeten Ex-Tox-Ox industrie” met afsluitend SOG examen. In deze opleiding, welke wordt verzorgd door zeer ervaren vakdocenten, worden de door de SSVV opgestelde toetstermen gelinkt aan de enorme kennis en ervaring van Dräger op het gebied van gasdetectie.

 

Naast onze reguliere Basisopleiding SOG Gasmeten biedt de Dräger Academy ook een 3-daagse, volledig klassikale, basisopleiding Gasmeten Ex-Ox-Tox conform SOG-kwalificaties aan.

Doelstelling

De deelnemers leren alles wat nodig is voor de selectie, bediening en inzet van instrumenten voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen als ook die van brandbare gassen en dampen welke voorkomen in de (petro)chemische industrie.

Doelgroep

Deze opleiding is specifiek bedoeld voor medewerkers binnen de (petro)chemische industrie welke op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Opleidingsinhoud

Theorie
– wet- en regelgeving
– fysische eigenschappen van gassen en dampen
– zuurstoftekort en -verrijking (Ox)
– explosie- en brandgevaar (Ex)
– vergiftigingsgevaar (Tox)
– (wettelijke) grenswaarden
– Chemiekaarten en de herkenning van gevaarlijke stoffen
– meetprincipes van draagbare gasmeetinstrumenten
– het meten van gassen en dampen en het interpreteren van de meetgegevens
– meetstrategie
– besloten ruimten

Praktijk
– meten met behulp van gasdetectiebuisjes
– meten met behulp van elektronische gasmeetapparatuur
– uitvoeren van metingen op practica opstellingen

Op de derde dag vinden ’s middags – door middel van Computer Based Testing (CBT) – de examens ‘Gasmeten algemeen’ en ‘Meetopdrachten’ plaats.

De opleiding wordt gegeven conform de toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (ofwel SOG). Zie in dit verband ook www.vcainfra.nl.

Opleidingsduur

3 dagen (verdeeld over 2 weken), inclusief SOG examen

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet

Toelatingseisen

De deelnemer dient ten tijde van het examen in het bezit zijn van een geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma en tevens minimaal 18 jaar oud zijn. Tot slot mag de deelnemer niet kleurenblind zijn.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 10 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een SOG diploma Gasmeten met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor herexaminering is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding en herexaminering.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 510,00 excl. BTW
De kosten voor het examen worden separaat in rekening gebracht.

Examenkosten

€ 130,00 excl. BTW
Het is ook mogelijk om herexamen te doen bij Dräger. Neem hiervoor contact met ons op.