Gasmeten Ex-Ox-Tox conform SOG-kwalificaties – 2-daagse basisopleiding i.c.m. e-learning

De Dräger Academy biedt – naast een volledig klassikale training van 3 dagen – ook een basisopleiding SOG Gasmeten aan bestaande uit een online training met behulp van e-learning, twee klassikale dagen en een SOG-examen. Een online training gasmeten heeft vele voordelen. De kosten zijn lager dan de traditionele klassikale trainingen en u bepaalt zelf waar, wanneer en in welk tempo u leert. U doorloopt thuis of op de werkplek onze volledige online training en start vervolgens optimaal voorbereid aan de klassikale trainingsdagen en het afsluitende examen van de basisopleiding SOG Gasmeten. Een online training bespaart u kosten en tijd, en zorgt ervoor dat u snel, gemakkelijk en vertrouwd het SOG-diploma Gasmeten behaald! Overigens is het ook mogelijk een opleiding Gasmeten bij de Dräger Academy te volgen zonder afsluitend SOG-examen.

 

De SSVV Opleidingen Gids (ofwel SOG) definieert gasmeten als een specifiek risicovolle taak. Derhalve acht men training en toetsing conform vastgestelde eind- en toetstermen van groot belang voor het voorkomen van ongevallen en incidenten. Dräger is een erkend opleidingscentrum voor de opleiding “Gasmeten Ex-Tox-Ox industrie” met afsluitend SOG examen.

Doelstelling

De deelnemers leren alles wat nodig is voor de selectie, bediening en inzet van instrumenten voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen als ook die van brandbare gassen en dampen welke voorkomen in de (petro)chemische industrie.

Doelgroep

Deze opleiding is specifiek bedoeld voor medewerkers binnen de (petro)chemische industrie welke op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Opleidingsinhoud

Het trainingspakket bestaat uit een online training, een 2 klassikale trainingsdagen en een afsluitend SOG examen Gasmeten.

Online training

Met de online training bereidt de deelnemer zich voor op de klassikale trainingsdagen en het SOG examen. De gemiddelde studieduur is 6 uur. De online training bestaat uit:

8 interactieve leermodules, te weten wet- en regelgeving, algemene fysische eigenschappen, OX (zuurstof), EX (brand- en explosiegevaar), TOX (toxische stoffen), meetprincipes, gasmeten in de praktijk en besloten ruimten. Een demo van deze interactieve leermodules kunt u hier raadplegen.
online oefentoets per module
digitaal naslagwerk
online theorie-examen, dit proefexamen biedt de deelnemers een goede voorbereiding op het SOG CBT examen Gasmeten.
Bewijs van deelname

Deelnemers welke geslaagd zijn voor het online theorie-examen kunnen het Bewijs van deelname printen. Het Bewijs van deelname is het toegangsbewijs voor de klassikale opleidingsdagen.

Klassikale trainingsdagen

Na het volgen van de online training neemt de deelnemer deel aan 2 klassikale trainingsdagen. De dagen starten om 9:00 uur en duren tot ca. 16:30 uur. Tijdens de klassikale trainingsdagen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Theorie:
– Stoffen / gedragingen
– Gasmeten en technieken

Praktijk:
– Controle meetapparatuur
– Ex-Ox-Tox metingen op meetopstellingen
– Meetrapportage en conclusie

SOG-examen

De opleiding wordt in de middag van de tweede opleidingsdag afgesloten met het SOG examen “Gasmeten” via Computer Based Testing (CBT). Dit examen bestaat uit de deelexamens ‘Gasmeten algemeen’ en ‘Meetopdrachten’, welke beide maximaal een uur duren. Raadpleeg de toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (ofwel SOG) via www.vcainfra.nl.

Opleidingsduur

Ca. 6 uur online training en 2 klassikale trainingsdagen (inclusief SOG examen)

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet

Toelatingseisen

De deelnemer dient ten tijde van het examen in het bezit zijn van een geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma en tevens minimaal 18 jaar oud zijn. Tot slot mag de deelnemer niet kleurenblind zijn.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 10 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een SOG diploma Gasmeten met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor herexaminering is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding en herexaminering.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 420,00 excl. BTW
De kosten voor het examen worden separaat in rekening gebracht.

Examenkosten

€ 130,00 excl. BTW
Het is ook mogelijk om herexamen te doen bij Dräger. Neem hiervoor contact met ons op.