VCA Basisveiligheid (e-learning + examen)

Risico’s tijdens werkzaamheden probeert u zoveel als mogelijk te vermijden. De VCA norm is een methode om dit structureel aan te pakken. Zowel organisaties als personen halen het VCA certificaat om aan te tonen dat zij in staat zijn om veilig te werken. Bovendien stellen veel opdrachtgevers VCA certificering verplicht bij het gunnen van opdrachten. Het behalen van het VCA certificaat is daarmee een echte must geworden.

 

Dräger biedt de opleiding VCA Basisveiligheid (B-VCA) aan als e-learningpakket. Via internet doorloopt men thuis, op de eigen werkplek of waar men dan ook wil in zijn of haar eigen tempo de verschillende interactieve theoriemodules. Vervolgens kan er zoveel als men wil geoefend worden met proefexamens. E.a. maakt dat de deelnemer optimaal is voorbereid op het officiële, schriftelijke B-VCA eindexamen dat is inbegrepen in het cursuspakket.

Doelstelling

De B-VCA opleiding heeft tot doel dat de deelnemers risicovolle werken leren te herkennen. Tevens leert men over het gebruik van de juiste persoonlijke en organisatorische beschermingsmiddelen. Deelnemers leren veiliger werken zodat er minder (bijna-) ongevallen voorkomen.

Doelgroep

B-VCA is bedoeld voor uitvoerende medewerkers zonder leidinggevende functie.

Opleidingsinhoud

De B-VCA opleiding bestaat uit:

  • 12 online modules
  • oefenvragen
  • een naslagwerk
  • voorbeeldexamens
  • extra documenten
  • landelijk, schriftelijk B-VCA examen op een examenlocatie bij u in de buurt

1. Online modules

Het online theorieonderwijs bestaat uit 12 interactieve e-learningmodules met geluid, vragen en oefeningen. De onderwerpen welke achtereenvolgens aan de orde komen zijn:

Deel A: Voorbereiden, bespreken en inspecteren van de werkzaamheden
– Regelgeving en veiligheidsregels
– Veilig werken, overleg en inspectie
– Preventie

Deel B: Uitvoeren van werkzaamheden
– De werkplek
– Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
– Arbeidsmiddelen
– Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Deel C: Beheersen van specifieke gevaren
– Gevaarlijke stoffen
– Elektriciteit en straling
– Brand en explosie

Deel D: Beheersen van incidenten en noodsituaties
– Ongevallen
– Noodsituaties

2. Oefenvragen

Ieder deel bevat kennisgerichte en toepassingsgerichte vragen. Deze vragen kunnen onbeperkt geoefend worden.

3. Naslagwerk

Het naslagwerk kan door de deelnemer geprint worden voordat hij of zij het examen heeft gemaakt. Het naslagwerk is een samenvatting en beschrijft niet de volledige opleiding.

4. Voorbeeldexamens

Deelnemers hebben toegang tot 2 voorbeeldexamens. Voor ieder voorbeeldexamen heeft men 2 pogingen.

5. Extra documenten

– Begrippenlijst
– Afkortingenlijst
– Examenontwikkeling

6. Schriftelijk B-VCA examen

Het B-VCA examen is een officieel, landelijk examen. Het examen duurt maximaal 60 minuten en bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Om te slagen moeten 2.580 punten (64,5%) behaald worden.

Op aanvraag is er tevens een Engelstalige versie van dit opleidingspakket beschikbaar. Ook het volgen van een klassikale B-VCA opleiding behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast is het vanaf 10 deelnemers mogelijk om een (besloten) B-VCA examen op uw eigen locatie te verzorgen. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Dräger verzorgt de opleiding B-VCA in samenwerking met haar partner PlusPort.

Opleidingsduur

Het doorlopen van de theorie via e-learning duurt ca. 6 uur. Het afsluitende, schriftelijke eindexamen duurt 1 uur.

Lestijden

0 - 0

Locatie

Het schriftelijke eindexamen vindt plaats op één van de ruim 40 centraal binnen Nederland gelegen examenlocaties. Klik voor een indruk van de diverse locatiemogelijkheden vrijblijvend op de knop 'Inschrijven'.

Toelatingseisen

Aantal deelnemers

Minimum deelnemer(s)
Maximum deelnemer(s)

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen - indien geslaagd voor het schriftelijk eindexamen - een VCA certificaat en bijbehorend certificaatpasje met een geldigheidsduur van 10 jaar (ofwel 120 maanden). Het VCA certificaat is geldig in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Alle VCA diploma´s worden geregistreerd in het CDR register (Centraal Diploma Register) van de VCA Examenbank.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 10 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 149,00 excl. BTW, incl. e-learning en schriftelijk eindexamen.
Voor inschrijvingen binnen één werkdag voor het examenmoment wordt per cursist een toeslag in rekening gebracht van € 35,00 excl. BTW.

Examenkosten

€