Middelbare Gasmeetkundige (MGK) – herhalingsopleiding praktijk

Middelbare gasmeetkundigen dienen iedere 3 jaar opnieuw theorie- en praktijkexamen te doen om hun kwalificatie te behouden. Door deze herhalingsopleiding MGK praktijk te volgen bereidt u zich optimaal voor op het praktijkexamen. Naast het opfrissen en optimaliseren van de eerder opgedane vaardigheden is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

 

Naast een herhalingsopleiding MGK praktijk biedt de Dräger Academy ook een herhalingsopleiding MGK theorie aan, welke de deelnemers een optimale voorbereiding biedt op het theorie-examen.

Doelstelling

Doelgroep

Deze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van het diploma "Middelbare gasmeetkundige" en waarvan de geldigheidstermijn van het diploma bijna is verlopen.

Opleidingsinhoud

Naast het opfrissen van eerder opgedane vaardigheden wordt ook ingegaan op wijzigingen en nieuwe inzichten met betrekking tot het bemeten van gegaste containers. Kennis en kunde van de deelnemers worden op de proef gesteld in verschillende praktijkoefeningen. Daarnaast is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Opleidingsduur

1 dag. Het praktijkexamen wordt op een ander tijdstip afgenomen.

Lestijden

9:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

De deelnemer dient reeds in het bezit te zijn van het door de koninklijke PBNA uitgegeven diploma "Middelbare gasmeetkundige".

Aantal deelnemers

Minimum 4 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Na het theorie- en praktijkexamen met voldoende resultaat te hebben afgerond wordt een diploma en bijbehorend pasje verstrekt door koninklijke PBNA. Het diploma heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Eveneens wordt de diplomahoud(er)(ster) ingeschreven in het centraal diploma-register (zie www.vca-uitslag.nl/gmz.asp).

Deelname aan het praktijkexamen kan uitsluitend geschieden indien het theorie-examen met voldoende resultaat is afgesloten.

Herhaling

De frequentie voor herexaminering is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding en herexaminering.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 375,00 excl. BTW. De kosten voor het praktijkexamen worden separaat in rekening gebracht.
Wanneer er zowel aan de herhalingsopleiding theorie als aan de herhalingsopleiding praktijk wordt deelgenomen zijn de totale kosten € 595,00 excl. BTW en excl. examenkosten.

Examenkosten

€ 250,00 excl. BTW
Deelnemers aan de opleiding Middelbare Gasmeetkundige (MGK) georganiseerd door de Dräger Academy ontvangen een korting van € 45,- op het examengeld van het eerste examen. Deze korting is dus niet van toepassing op eventuele herexamens.