Gasmeten Ex-Ox-Tox conform SOG-kwalificaties – 1-daagse klassikale herhalingsopleiding

Conform de SSVV Opleidingen Gids (ofwel SOG – zie in dit verband ook www.vcainfra.nl) dienen personen welke in het bezit zijn van het VCA-diploma Gasmeten iedere 3 jaar geherexamineerd te worden. Dräger is een erkend opleidingscentrum voor de opleiding “Gasmeten Ex-Tox-Ox industrie” met afsluitend SOG examen. Tijdens onze eendaagse herhalingsopleiding SOG Gasmeten wordt de deelnemers in de morgen een gerichte training aangeboden, waarna aansluitend het examen wordt afgenomen.

 

Naast herhalingsopleidingen verzorgt de Dräger Academy ook basisopleidingen SOG Gasmeten. Ook wanneer een afsluitend SOG examen geen vereiste voor u is, kunnen wij een herhalingsopleiding Gasmeten voor u verzorgen.

Doelstelling

De deelnemers leren alles wat nodig is voor de selectie, bediening en inzet van instrumenten voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen als ook die van brandbare gassen en dampen welke voorkomen in de (petro)chemische industrie.

Doelgroep

Deze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van een SOG diploma Gasmeten en waarvan de geldigheidstermijn van het diploma niet langer dan 1 jaar is vervallen. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt de deelnemer een nieuw SOG diploma Gasmeten met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Opleidingsinhoud

In de ochtend wordt de deelnemers een intensieve training aangeboden, waarin – naast het opfrissen van de theoretische kennis – ook diverse practicumopdrachten aan bod komen. Onderwerpen welke worden behandeld zijn:

Theorie
– wet- en regelgeving
– fysische eigenschappen van gassen en dampen
– zuurstoftekort en -verrijking (Ox)
– explosie- en brandgevaar (Ex)
– vergiftigingsgevaar (Tox)
– (wettelijke) grenswaarden
– Chemiekaarten en de herkenning van gevaarlijke stoffen
– meetprincipes van draagbare gasmeetinstrumenten
– het meten van gassen en dampen en het interpreteren van de meetgegevens
– meetstrategie
– besloten ruimten

Praktijk
– meten met behulp van gasdetectiebuisjes
– meten met behulp van elektronische gasmeetapparatuur
– uitvoeren van metingen op practica opstellingen

In de middag vinden – door middel van Computer Based Testing (CBT) –  de examens ‘Gasmeten algemeen’ en ‘Meetopdrachten’ plaats.

E-learning
Verhoog de slagingskans (>75%) door vooraf onze e-learning Gasmeten te volgen. Met behulp van onze e-learning bereidt de deelnemer zich optimaal voor op het SOG-examen. De e-learning bestaat uit:

8 interactieve leermodules, te weten wet- en regelgeving, algemene fysische eigenschappen, OX (zuurstof), EX (brand- en explosiegevaar), TOX (toxische stoffen), meetprincipes, gasmeten in de praktijk en besloten ruimten. Een demo van deze interactieve leermodules kunt u hier raadplegen.
online oefentoets per module
digitaal naslagwerk
twee proefexamens

De kosten voor deelname aan de e-learning zijn € 35,00 ex. BTW per deelnemer.

Opleidingsduur

1 dag, inclusief SOG examen

Lestijden

8:30 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet

Toelatingseisen

De deelnemer dient reeds in het bezit te zijn van een SOG diploma Gasmeten. Dit diploma mag niet langer dan 1 jaar vervallen zijn. Daarnaast dient de deelnemer in bezit te zijn van een geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma. Tot slot mag de deelnemer niet kleurenblind zijn.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 10 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een SOG diploma Gasmeten met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor herexaminering is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding en herexaminering.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 215,00 excl. BTW
De kosten voor de optionele e-learning en het examen worden separaat in rekening gebracht.

Examenkosten

€ 130,00 excl. BTW
Het is ook mogelijk om herexamen te doen bij Dräger. Neem hiervoor contact met ons op.