Middelbare Gasmeetkundige (MGK) – herhalingsopleiding theorie

Middelbare gasmeetkundigen dienen iedere 3 jaar opnieuw theorie- en praktijkexamen te doen om hun kwalificatie te behouden. Door deze herhalingsopleiding MGK theorie te volgen bereidt u zich optimaal voor op het theorie-examen. Naast het opfrissen en updaten van de eerder opgedane kennis is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

 

Naast een herhalingsopleiding MGK praktijk biedt de Dräger Academy ook een herhalingsopleiding MGK praktijk aan, welke de deelnemers een optimale voorbereiding biedt op het praktijkexamen.

Doelstelling

Doelgroep

Deze herhalingsopleiding is bedoeld voor personen welke reeds in het bezit zijn van het diploma "Middelbare gasmeetkundige" en waarvan de geldigheidstermijn van het diploma bijna is verlopen.

Opleidingsinhoud

Naast het opfrissen van de eerder opgedane kennis wordt er ook ingegaan op wijzigingen en nieuwe inzichten met betrekking tot het bemeten van gegaste containers. Daarnaast is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Opleidingsduur

1 dag. Het theorie-examen wordt op een ander tijdstip afgenomen.

Lestijden

9:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

De deelnemer dient reeds in het bezit te zijn van het door de koninklijke PBNA uitgegeven diploma "Middelbare gasmeetkundige".

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

Deelnemers aan het theorie-examen ontvangen een uitslagbrief van de koninklijke PBNA.

Om deel te kunnen nemen aan het praktijkexamen Middelbare gasmeetkundige dient u eerst het theorie-examen succesvol af te ronden. Het tijdens het theorie-examen behaalde resultaat blijft 6 maanden geldig. Na het behalen van het theorie-examen heeft u dus 6 maanden de tijd om uw praktijkexamen te behalen.

Herhaling

De frequentie voor herexaminering is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding en herexaminering.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 360,00 excl. BTW. De kosten voor het theorie-examen worden separaat in rekening gebracht.
Wanneer er zowel aan de herhalingsopleiding theorie als aan de herhalingsopleiding praktijk wordt deelgenomen zijn de totale kosten € 645,00 excl. BTW en excl. examenkosten.

Examenkosten

€ 130,00 excl. BTW
Deelnemers aan de opleiding Middelbare Gasmeetkundige (MGK) georganiseerd door de Dräger Academy ontvangen een korting van € 13,95 op het examengeld van het eerste examen. Deze korting is dus niet van toepassing op eventuele herexamens.