Anesthesie apparatuur

Als gebruiker of medisch technicus van medische apparatuur is inzicht in het hoe en waarom van functionaliteiten en procedures onmisbaar. Het is van belang om vaardigheden en kennis op peil te houden. Het continue monitoren van kennis verbetert en optimaliseert de veiligheid en de kwaliteit van de zorg binnen de afdeling of het ziekenhuis. Ook wij als leverancier voelen ons verantwoordelijk en hebben daarom de Dräger Academy opgericht.

Om ons aanbod zo compleet mogelijk te maken en aan te sluiten op de wensen vanuit de praktijk biedt de Academy naast gebruikers- en technische trainingen ook superusertrainingen.

Gebruikerstrainingen & technische trainingen
Hieronder vindt u een overzicht. Klik op de link voor meer informatie en online inschrijven.

Superusertraining
Dräger maakt graag gebruik van zogenaamde superusers om de continuïteit en de kwaliteit te borgen. Superusers zijn competent als gebruiker en worden daarnaast getraind om de gebruikers in het eigen ziekenhuis op te leiden en de producten te kunnen configureren naar huidige en toekomstige eisen en wensen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Academy.