Veiligheidsopleidingen

Beperken van het risico op incidenten en de bescherming van de medewerkers zijn belangrijke speerpunten voor veel bedrijven. Vergunningen, milieuwetgeving, Arbowet, Arboregelingen, Arbobesluit en maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen bij aan een groot bewustzijn. Bedrijven zoeken meer en meer naar kwalitatief goede veiligheidsopleidingen die een echte meerwaarde bieden.

Dräger combineert haar grote kennis van zaken met praktisch gerichte opleidingen door docenten die beschikken over ervaring en de benodigde didactische vaardigheden. Wij bieden naast opleidingen voor beginners ook opleidingen voor specialisten die naar een steeds hoger niveau willen. Onze veiligheidsopleidingen kunnen desgewenst inhoudelijk klantspecifiek en op de eigen locatie gegeven worden.