Gasmeten en Gasdetectieapparatuur

Schadelijke, toxische, kankerverwekkende, brandbare en explosieve gassen of ‘gewoon’ zuurstof. Meten in extreem lage (ppm = parts per million) of hoge concentraties (volumeprocenten). Zijn het zware- of lichte gassen? Kan er sprake zijn van onderlinge kruisgevoeligheden? En welke sensoren (halfgeleider, katalytisch, infrarood, elektrochemisch of ultrasoon) moeten worden toegepast?

Er kan veel – en vaak met een heel hoge nauwkeurigheid – gemeten worden. Situaties moeten echter wel herkend worden en de metingen dienen steeds op een veilige en verantwoorde wijze worden uitgevoerd om de resultaten op een correcte wijze te kunnen beoordelen en de juiste conclusies te kunnen trekken. De binnen hun vakgebied zeer ervaren docenten van de Dräger Academy leren hoe te meten en hoe de resultaten te interpreteren. Daarnaast kunnen zij uw medewerkers trainen hoe Dräger gasdetectieapparatuur juist te onderhouden.