Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) komen in de arbeidshygiënische strategie pas aan de orde als de gevarenbron niet geëlimineerd kan worden. Of, als de medewerkers door technische of organisatorische aanpassingen niet van de bron gescheiden kunnen worden.

Een PBM moet in alle gevallen geschikt zijn voor het doel. Hierbij is het belangrijk dat het PBM zelf op enige wijze ook een risico vormen, waarbij verkeerd gebruik ook een risico is. De juiste keuze van een PBM omvat een goede instructie, gebruik en onderhoud.

Dräger ontwikkelt haar producten in nauwe samenwerking met de vele gebruikers en kent ‘de klappen van de zweep’. U vindt deze kennis terug in onze Academy waar we zowel algemene als specialistische praktijkgerichte gebruikers- en onderhoudsopleidingen aanbieden.