Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) komen in de arbeidshygiënische strategie pas aan de orde als de gevarenbron niet geëlimineerd kan worden of de medewerkers door technische of organisatorische aanpassingen niet van de bron gescheiden kunnen worden.

Een PBM moet in alle gevallen geschikt zijn voor het doel, zonder zelf op enige wijze een risico te vormen, waarbij verkeerd gebruik ook een risico is. Een goede instructie over de keuze, het gebruik en het juiste onderhoud van de PBM’s zijn dan ook onontbeerlijk.

Dräger ontwikkelt haar producten in nauwe samenwerking met de vele gebruikers en kent ‘het klappen van de zweep’. Al deze kennis vindt u gebundeld terug in onze Academy waar we zowel algemene als specialistische praktijkgerichte gebruikers- en onderhoudsopleidingen aanbieden.